Windows 10 – beperk inlogtijden voor lokale accounts

In voorgaande Windows versies was Ouderlijk Toezicht een prachtig programma waarin per account kon worden aangegeven wanneer wel en niet mocht worden ingelogd. In Windows 10 is dat aangepast. Nu moet elk account inloggen met een Microsoft-account, en zijn de mogelijkheden beperkter dan bij het gebruik van Ouderlijk Toezicht. Het is gelukkig mogelijk om de […]

Backup emailaccounts with Zimbra zmmailbox

The following code makes it possible to loop through email addresses saved in the file /home/maarten/emailaccounts.txt. #!/bin/bash for i in $(cat /home/maarten/emailaccounts.txt); do zmmailbox -z -m $i getRestURL “//?fmt=tgz” > /backup/$i.$(date +%d-%m-%Y).tgz done For now the addresses have to be added manually to the file emailaccounts.txt, but with the zmprov command it’s possible to generate […]

Disable WordPress Twemoji and Emoji scripts

Add the following two lines in your functions.php file. function remove_emoji_scripts() { // Dequeue the Emoji script wp_dequeue_script( ’emoji’ ); // Dequeue the Twemoji script wp_dequeue_script( ‘twemoji’ ); } add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘remove_emoji_scripts’ );