openssl pkcs12 export to ‘/opt/zimbra/ssl/zimbra/jetty.pkcs12’ failed(1)

When you encounter the following error: ** Creating file ‘/opt/zimbra/ssl/zimbra/jetty.pkcs12’ERROR: openssl pkcs12 export to ‘/opt/zimbra/ssl/zimbra/jetty.pkcs12’ failed(1):unable to load certificates140665143981720:error:0906D066:PEM routines:PEM_read_bio:bad end line:pem_lib.c:805: Do this (when for example having all the certs temporarily stored in /tmp/): chown zimbra:zimbra /tmp/*.crt chmod 666 /tmp/*.crt Source: https://forums.zimbra.org/viewtopic.php?t=60189

Backup emailaccounts with Zimbra zmmailbox

The following code makes it possible to loop through email addresses saved in the file /home/maarten/emailaccounts.txt. #!/bin/bash for i in $(cat /home/maarten/emailaccounts.txt); do zmmailbox -z -m $i getRestURL “//?fmt=tgz” > /backup/$i.$(date +%d-%m-%Y).tgz done For now the addresses have to be added manually to the file emailaccounts.txt, but with the zmprov command it’s possible to generate […]

Zimbra 8 FOSS shell backup script – update

Eerder schreef ik al over een backupscript voor Zimbra 8 Open Source Edition, maar na het lezen van een post op de bugtracker, heb ik besloten om het enigszins aan te passen. Er werd namelijk afgeraden om de LDAP database te backuppen met rsync en in plaats daarvan moet er een export van de LDAP […]

Zimbra 8 FOSS shell backup script

Het ondenkbare is pas uitgekomen, mijn mailserver was compleet onbruikbaar na een update. De LDAP database gaf alleen maar meldingen terug dat accounts niet bestonden en alle email werd gebounced, omdat de mailbox niet werd herkent. Snel een nieuwe mailserver opzetten heeft verdere problemen weten te verhelpen, want de mail kon weer binnenstromen. Ondanks dat […]