SPF record voor eigen mailserver op netwerk Telfort Glasvezel

Telforg Glasvezel heeft geen SPF record waarnaar verwezen kan worden in de DNS voor het verzenden van email. Daarnaast moet je SMTP authenticatie toepassen wanneer je een eigen mailserver op het netwerk van Telfort, eigenlijk het netwerk van Concepts.nl, wil gebruiken.

SPF is iets waar ik al een jaar mee heb geëxperimenteerd, maar ik kwam er nooit uit. Vandaag echter, is het gelukt om een record te maken wat een pass krijgt.

Gebruik onderstaande code om toe te voegen als txt-record aan jouw DNS.

v=spf1 a:smtp-3.concepts.nl a:smtp-2.concepts.nl a:smtp-1.concepts.nl ~all

Het ontleden van deze code gaat als volgt:

De smtp-1.concepts.nl, smpt-2.concepts.nl en smtp-3.concepts.nl adressen zijn de adressen van de uitgaande mailservers die gebruikt worden op het netwerk van Telfort Glasvezel. Deze servers leveren jouw email af bij bijvoorbeeld Gmail, of Outlook.com

~all op het einde geeft aan dat mails geaccepteerd moeten worden, maar tevens gemarkeerd moeten worden. Strengere controle kan toegepast worden door dit te wijzigen naar -all. Alle email die niet voldoet wordt geblokkeerd.

SPF record genereren

Deze SPF-record is gegenereerd via de website spfwizard.net.

Daarvoor zijn de volgende velden ingevuld.

Instellingen SPF Wizard
Instellingen SPF Wizard

Testen

Ga naar de website AppMailDev.com en klik op de knop Volgende stap.

Je krijgt nu een willekeurig gegenereerd emailadres. Stuur een lege email naar dit adres en binnen een paar minuten ontvang je een mail waarin staat of je SPF-record goed ingesteld is voor jouw domein.

Als alles goed gegaan is dan zie je ergens in het emailtje de volgende regel staan:

============================================================
SPF result: Pass
============================================================