Windows 10 – beperk inlogtijden voor lokale accounts

In voorgaande Windows versies was Ouderlijk Toezicht een prachtig programma waarin per account kon worden aangegeven wanneer wel en niet mocht worden ingelogd. In Windows 10 is dat aangepast. Nu moet elk account inloggen met een Microsoft-account, en zijn de mogelijkheden beperkter dan bij het gebruik van Ouderlijk Toezicht.

Het is gelukkig mogelijk om de inlogtijden via de command prompt alsnog te wijzigen. Hoe dat moet, is op deze Engelstalige pagina te lezen: https://www.howtogeek.com/250224/how-to-set-time-limits-for-a-regular-account-in-windows-10/